Ombergs Ljusarbetare

Fred i Våra Hjärtan!


Ombergs Ljusarbetare är ett nätverk i Ljus för fred i våra Hjärtan. Vi är kallade av Drottning Omma!  Se mer information under flikarna "Om oss" och "Meditationer". 

 Omma-låten!  Från www.moderjord.org Det är systrarna Ellen och Klara Marklund som sjunger. 

Detta är en av de melodier som finnarna sjöng sina Kalevala-runor på. Texten om Bergets Gudinna är egentligen från början en bön till den finske åskguden Ukko, som gjorts om.